31
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
همشهری بیست و چهار3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زمان آه زمان!

براساس قانونی نانوشته و به‌دلیل اهمیتی که سینمای ایران برایم داشت، همواره اولویت تماشای فیلم‌های دوره‌های مختلف جشنواره فیلم فجر با آثار ایرانی بود.

خوش تماشایی است با شما

مهدی‌ هاشمی، بخش مهمی از حافظه ما از بازیگری مرغوب است
مهدی هاشمی با فیلم آغوش باز بهروز شعیبی در جشنواره امسال حاضر است؛ بازیگری که در چهاردهه گذشته حافظه ما را از بهترین کیفیت حضور خود انباشته.