26-27
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
همشهری شهرنگار6-7
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
861مکان‌پروژه در 100پویش امید و افتخار افتتاح شد

مبارک مردم

سال گذشته و درحالی‌که تنها چند‌ماه از مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران گذشته بود، شهرداری با راه‌اندازی پویشی تحت عنوان «پویش امید و افتخار» تلاش کرد یک قرار هفتگی با مردم تهران داشته باشد تا در ابتدای هر هفته پروژه‌هایی را که نیاز شهروندان است، افتتاح یا ساخت آن را آغاز کنند.