28
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
همشهری شهرنگار8
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

7 عیدی به تهرانی‌ها

روبان‌هایی که دهه فجر قیچی شدند
دهه فجر همزمان با جشن 45سالگی انقلاب که شهرداری برنامه‌های ویژه فرهنگی و ورزشی و تفریحی پیش‌بینی کرده است و این روزها معابر و میادین اصلی میزبان جشن‌های باشکوه فجر است، به همت مدیریت شهری روبان برخی از طرح‌ها هم قیچی شد.