19
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بایدها و نبایدها برای خواص

رهبر معظم انقلاب از سال 75تاکنون به بایسته‌های خواص اشارات و تحذیرات متعددی داشته‌اند
گزارش
رهبری حضرت امام ره که از سال 40با آغاز بعثت اجتماعی و ایجاد انقلاب و قیام در مردم ایران آغاز شد، در 10سال پایان عمر مبارکشان با شکل دادن به یک نظام اسلامی پایان یافت؛ نظامی که در سال 68و در فرایند اصلاح قانون اساسی به‌نتیجه رسید و براساس آن حرکت مردم ایران با انتخاب رهبری جدید ادامه پیدا کرد.