18
چهار شنبه 18 بهمن 1402
شماره 9024
همشهری گزارش
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کشف 15هزار تن مواد ‌مخدر در4دهه

نگاه
طی 4دهه گذشته، 15هزار تن انواع مواد ‌مخدر و روانگردان‌‌در ایران کشف و ضبط شده است.
مصور
هم‌گروهی‌ها خیلی زود، کاسه‌ آش و عدسی به دست، روی نیمکت‌های فلزی حاشیه مسیر رو به بالای دربند می‌نشینند.

دربندِ آشِ داغ و هوایِ سرد

گزارشی از یک صبح برفی در ارتفاعات پایتخت
زندگی
دربندِ تهران از دیرباز تاکنون برای آنها که کوهپیمایی، کارشان و طبیعت‌دوستی، عُلقه‌شان است یا برای عشاقی که تازه به‌هم رسیده‌‌اند و رشته‌های حرفشان بلند، پاتوقی دلچسب و شیک محسوب می‌شده و همچنان هم می‌شود.