03
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پیمایش ۲۴هزار کیلومتر مسیر با دوچرخه در اسفند ۱۳۹۹

براساس آمار اعلامی از سایت تهران هوشمند، ۲۴ هزار و ۱۵۸ کیلومتر مسیر با دوچرخه در اسفند ۱۳۹۹ با استفاده از اپلیکیشن «دوچرخه» در شهر تهران پیموده شده است.
فنی
برای نخستین‌بار در بودجه‌1400 شهرداری تهران ردیف اعتباری برای ساخت پارکینگ عمومی درنظر گرفته شده است.
شورای شهر تهران برای جلوگیری از انسداد معابر عمومی در عملیات ساختمانی و در قالب اخذ خدمات بهای حصارهای کارگاهی مصوب کرد

جریمه سد معبر ساختمانی خرج مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها می‌شود

گزارش
اعضای پارلمان شهری در نخستین جلسه سال 1400با تصویب یک طرح و یک لایحه روز پرکاری را شروع کردند.
گامی برای نزدیکی به همگرایی شهری

گامی برای نزدیکی به همگرایی شهری

در نوروز 1400در 2نوبت در برنامه‎های تهرانگردی میزبان 2گروه صنفی پاکبانان و تطهیرگران بودم.
ساخت 2مسیر دسترسی‌ در بزرگراه شهید همدانی
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، از آغاز عملیات روسازی مسیرهای دسترسی بزرگراه شهید همدانی به شهرک الهیه و خیابان کرمانشاه خبر داد.
آلودگی هوای تهران در 15روز اول سال بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته بود.