36
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ساکنان شهرک دانشگاه شریف از مشکلات متعددی گلایه دارند

چشم انتظار امکانات و آبادانی

سال ۱۳۵۲ تعدادی از کارکنان و استادان دانشگاه «صنعتی شریف» تصمیم گرفتند مکانی دور از هیاهوی شهر برای زندگی مهیا کنند.