28
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای‌شهر تهران وشهردار منطقه ۵ ازساخت تفرجگاهی متفاوت در غرب تهران می‌گویند

«دژباغ» حافظ میراث طبیعی کن

اغلب محله‌های کلانشهر تهران در گذشته‌ای نه چندان دور، زمانی‌که هنوز آپارتمان‌ها و بزرگراه‌ها مانند قارچ سبز نشده بودند، بستر مناسبی برای کاشت و برداشت محصولات کشاورزی محسوب می‌شد.