30
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کوچه شهید قادری محله امامزاده عبداللهع با مشارکت اهالی زیباسازی شد

به مهمانی رنگ‌ها دعوتید

این بار قرعه رنگ و نونوار شدن در منطقه ۹ به نام کوچه شهید «قادری» محله «امامزاده عبدالله» ع افتاد.