34
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با هویت وردیج، یکی از روستاهای‌ قدیمی غرب تهران آشنا شوید

خانه آدمک‌های جیان

روستای «وردیج» یکی از مقصدهای طبیعت‌گردی نزدیک تهران است که جاذبه‌های گردشگری فراوانی در خود جای داده است.