26
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
جوان‌ترین منطقه پایتخت که قرار بود بر اساس الگوهای شهرسازی دنیا ساخته شود با کمبودهای مختلفی روبه‌روست.
«یاسر خاسب» از هنرمندان رشته تئاتر است که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، به همراه تیمش نمایش «دیوار آسمان» را در برج «آزادی» اجرا کرد.

مشکل کم آبی شهرک راه‌آهن برطرف می‌شود

عملیات آب‌رسانی به ۲۳۶ هزار نفر از ساکنان محدوده شهرک «راه‌آهن» با ساخت دومین مخزن ۱۷ هزار مترمکعبی آسان می‌شود.