40
دو شنبه 16 فروردین 1400
شماره 8187
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

به تماشای باغ‌ شگفتی‌ها

در دامنه جنوبی رشته کوه «البرز» و اراضی «چیتگر»، باغ «گیاه‌شناسی ملی ایران» به وسعت ۱۴۵هکتار قرار دارد.