36
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نمایندگان مردم در محله‌ها یک خواسته مشخص از مدیران شهری دارند

اعتماد به شورایاران در سال جدید

شورایاران به‌عنوان نمایندگان برگزیده هر محله هر ساله می‌کوشند تا در ارتباط مؤثر و کارآمد بین هم‌محله‌ای و مدیریت شهری بستر لازم را برای توسعه محلی فراهم کنند.