25
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری کاروانسراها در دل تهران قدیم

کاروانسرای خانات؛ نگین حصار ناصری

نشستن صفویان بر مسند قدرت، نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بعد از اسلام بود.