34
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سال ۱۴۰۰ در منطقه ۱۲ با پروژه‌های خردمقیاس شروع می‌شود

سال نو و محله‌های نونوار

شهرداری منطقه ۱۲ در سال ۱۴۰۰ روند توسعه شهری منطقه را با تمرکز بر توسعه محله‌محوری دنبال می‌کند و به همین منظور، پروژه‌های محلی را متناسب با نیاز شهروندان طراحی و تدوین کرده است.