5
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در ادامه اجرای طرح «کوچه دوستی» بازپیرایی و نقاشی «کوچه فودازی» در محله عباسی توسط بانوان و دختران این محله انجام شد.

افزایش مراکز «گلماند» در سال جدید

تعداد مراکز گلماند در محله‌های نواحی سه‌گانه منطقه ۱۰ با هدف ایجاد انگیزه مشارکت در تفکیک زباله‌های خشک و تر در سال جدید افزایش می‌یابد.