31
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بیمارستان لولاگر نونوار می‌شود

یکی از قدیمی‌ترین مراکز درمانی تکه دهم پایتخت بیمارستان لولاگر است.
شهردار منطقه ۱۰ می گوید افزایش اختیارات مدیران در سال گذشته هدفمند بوده است

تسهیل پاسخگویی به نیازهای محلی در ۱۴۰۰

همزمان با سال جدید برای تبیین برنامه مدیریت شهری در سال پیش رو برای خدمت رسانی به شهروندان، میهمان شهردار تکه دهم پایتخت شدیم.