مشکل هرندی با توزیع غذا حل نمی‌شود!

محله‌ای صاحب هویت و اصالت که آغوشش محل بالیدن شخصیت‌هایی نامدار همچون رجبعلی خیاط و پهلوان تختی بوده است، مدتی است بار آسیب‌های اجتماعی گوشه و کنارش را بر دوش می‌کشد.