نصب پت‌های بازیافتی برای جمع‌آوری فیلتر سیگار

رئیس اداره مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست منطقه ۷ از نصب پت‌های بازیافتی برای جمع‌آوری فیلتر سیگارهای رهاشده در ۶ بوستان از نواحی پنجگانه این منطقه خبر داد.