28
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سنگی بر گوری

ساخته شدن انبوهی فیلم در طول سال و اکران شدن تعدادی از آنها به معنای وجود سینما در یک سرزمین نیست.
در سال گذشته ۴ سینما در مرکز تهران بسته شدند

مرگ تدریجی خاطره‌ها

سالی که گذشت، سال سخت سینما بود.