32
یکشنبه 15 فروردین 1400
شماره 8186
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کارگردان مستند «قصه بولوار» معتقد است که این خیابان برای ملاقات آدم‌ها با هم طراحی شده

گذری نام‌آشنا برای درنگ و دیدار آدم‌ها

خیابان‌های تهران هرکدام داستانی دارند. تاریخی که بر این خیابان‌ها رفته بر بسیاری کسان پوشیده است و کسانی هستند که سعی در روایت این تاریخ دارند.