22
یکشنبه 30 شهریور 1399
شماره 8042
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مردی در قاهره

محمدتقی قمی و راه‌اندازی دارالتقریب
با ورود آیت‌الله بروجردی به قم، سیاست‌های شیخ عبدالکریم حائری تغییر کرد. اگرچه بعد از شیخ عبدالکریم حائری، مرجعیت به مراجع ثلاث رسیده بود، اما هیچ‌کدام از آنان نیز نتوانسته بودند سیاست‌های کلی‌ای که شیخ عبدالکریم حائری بنیان گذاشته بود را تغییر دهند.
ویژه
در دوره قاجاریه، مراتع دشت مغان و سبلان خالصه دولتی بودند. بر اساس ادعای شاهسون‌ها، این اراضی دست‌کم 400 سال به عنوان مرتع در تصرف این ایل بوده است.
نخستین تبعات ملی شدن صنعت نفت در فروردین 1330 نمایان شد؛ اوضاع در خوزستان از کنترل خارج شد و کارگران شرکت نفت اعتصاب خود را آغاز کردند.

گزارش یک مراسم نیمه‌تمام

ترور نافرجام حسین فاطمی در گورستان ظهیرالدوله تهران
دکتر حسین فاطمی به این جمله رسیده بود که « خون مسعود...» و کلمه پایمال هنوز در دهانش بود که ناگهان از کنار سنگ عمودی بالای مزار شیء سیاه‌رنگی در میان دو دست پسر جوانی به‌حرکت درآمد.
همه راه‌ها به بهارستان ختم می‌شود

همه راه‌ها به بهارستان ختم می‌شود

صحن مجلس ملی در میدان بهارستان، به‌عنوان نماد دمکراسی در ایران، در دهه30 همیشه محل مذاکرات، مشاجرات و معارضاتی بود که با آغاز نهضت ملی‌شدن صنعت نفت به اوج خود رسید.
صدای ورزش ایران
صدای ورزش ایران
عطاءالله بهمنش، در سال 1330وارد حرفه گزارشگری ورزش شد
هیچ‌کس به اندازه عطاءالله بهمنش نتوانسته است ورزش را به میان مردم ببرد.
PDF یکشنبه 30 شهریور 1399
کوتاه صفحه دوم قرن
آگهی