10-11
یکشنبه 30 شهریور 1399
شماره 8042
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت صبوری و استقامت اهالی بریانک در روزهای تلخ موشکباران تهران

زمستان سیاه بریانک

قرار آتش‌بس بود. روزهای آخر اسفند 66 همه مشغول خاته‌تکانی شب‌عید بودند. خانه‌ها از تمیزی برق می‌زد. اهالی در تدارک استقبال از جشن باستانی نوروز بودند.