پاسخ تهدید

فرمانده کل سپاه: در برابر خون برادر شهیدمان، یک سفیر زن در آفریقای جنوبی را نمی‌زنیم؛ کسانی را می‌زنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند
روز گذشته گروهی از مقامات نظامی و فرماندهان سپاه به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و سایر مقامات این کشور واکنش نشان داده و تهدیدات آنها را با تهدید پاسخ دادند.