14
یکشنبه 30 شهریور 1399
شماره 8042
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازار و بازاریان تهران در ماه محرم

اقتصاد خودگردان عزاداری متفاوت

پیوند میان بازاریان و ارزش‌های مذهبی آنها را مکلف می‌کرد تا متولی آیین‌های مذهبی و در رأس همه آنها متولی برگزاری آیین سوگواری محرم در تکایا و حسینه‌ها و برپایی بساط نذورات باشند
بازار ‌تهران از دیرباز جذابیت‌های خاصی برای گردشگران داخلی و خارجی داشته است.