13
یکشنبه 30 شهریور 1399
شماره 8042
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
این روزها که بسیاری از خانه نشین شده اند و از خانه کار می‌کنند بیرون از خانه هم نمی‌روند، فرصت خوبی است برای امتحان کارهایی که شاید به دلیل مشغله‌های روزمره کمتر سراغشان می‌رفتیم.
کاسب با انصاف محله سلسبیل در این روزهای همه گیری کرونا هوای همسایه‌ها را دارد

نیازمندان واقعی را دریابیم

«اصغر لشکری» خواربار فروش محله سلسبیل در خیابان شهیدان ناصری سابق از دست آن کسبه با انصافی است که در این روزها هوای مشتریان به ویژه همسایه‌ها را دارد.