8-9
یکشنبه 30 شهریور 1399
شماره 8042
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور خاطرات 8 سال جنگ تحمیلی در منطقه 11

جبهه‌ای به وسعت محله‌های مرکزی شهر

31 شهریور 59 که ناقوس جنگ با پرواز جنگنده‌های عراقی بر فراز اسمان ایران پیچید زن و مرد، پیرو جوان دست به دست هم دادند تا با پاسداری از این مرز و بوم اجازه تعدی به دشمنان را ندهند.