3
یکشنبه 30 شهریور 1399
شماره 8042
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فرمانده انتظامی ‌تهران بزرگ از پلمب 135 خانه در محله هرندی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: «این خانه‌ها 830 اتاقک داشتند که محل وقوع جرائم مختلف و آسیب‌های اجتماعی بودند.»
«محله امام‌خمینیره از بخش‌های ریزدانه منطقه 10 است که به دلیل وجود معابر باریک و کوچه‌پسکوچه‌های بسیار، کار نظافت و پاکسازی معابر آن اغلب با تأخیر انجام می‌شد