08
سه شنبه 24 خرداد 1401
شماره 8519
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فراخوان

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید.
ویژه
«چه‌گوارا هستم و زنده‌ام بیش از مرده‌ام ارزش دارد.» این کلماتی بودند که چه‌گوارا در روز پیش از اعدامش علیه نظامیانی که او را دستگیر کرده بودند، به‌کار برد.
جبر بی‌چون‌و‌چرای کسی‌شدن؛ انگار این اصلی‌ترین هدف مادر در قبال پسرش بود. هرچه ماه‌بانو دایره‌‌ تفریح‌های او را محدودتر می‌کرد، بیشتر به کتاب‌ها و به‌خصوص داستان‌های درونشان چنگ می‌انداخت.
هنرمند عرب‌تبار ایتالیایی که «سفر» اسم رمز او در آموختن و ترسیم خلاقانه هنرش روی مفهوم هویت است.
تناقض
از نخستین‌هایی بود که در ایران، روزنامه‌نگاری را آکادمیک آموخت و به‌کار گرفت، آن هم وقتی که هنوز دانشگاهی و دانشکده‌ای راه نیفتاده بود تا ارتباطات و روزنامه‌نگاری آموزش دهد و همه تجربی، روزنامه‌نگار می‌شدند.
نشسته است و نگاهش آن دورها که نه حوالی سرسره و الاکلنگ تاب می‌خورد. لبخند کجش رو به سمت آنهاست که بی‌خیال می‌دوند پی هم و می‌خندند و ناز و نوازش‌های پدران و مادران را به جان می‌خرند.

هدیه به رگ‌های تو

نگاه
به هر کدام از 3پسر بچه، قول یک سکه طلا داده بودند. پاپ اینوسنت هشتم در حال مرگ بود و پزشکان علت بیماری را کم خونی می‌دانستند. خون 3پسر بچه گرفته شد و آن را در یک جام طلایی به پاپ خوراندند. پاپ و هر 3پسر بچه مردند. سال 1492بود. هنوز هیچ‌کس نمی‌دانست خون چگونه گردش می‌کند.
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
فلوریدا: بشر به‌عنوان تنها موجود زنده‌ای که تصور می‌کند باید کنترل محیط‌زیست را در دست بگیرد و به‌عنوان تنها موجود زنده‌ای که برای محیط‌زیست آسیب‌زا بوده است حالا قصد دارد در آمریکا با به راه انداختن صنعت چرم ماهی، شمار یکی از آبزیان شکارچی آبزیان دیگر را کاهش دهد؛ آن هم با هدف کنترل شمار گونه‌های مفید برای طبیعت.