نقشه مصرف آب در پایتخت

تهران رکورددار مصرف آب در کشور است و برای پایداری شبکه توزیع آب، شهروندان باید مطابق با اطلاع‌رسانی‌های وزارت نیرو نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند.