هویت مستقل در ملودی‌های قرن حاضر

حدود ۴سال است که ذهن و روحش درگیر خلق اثری است که در این آشفته بازار موسیقی ایران بتواند نواهای موسیقی ایرانی را با زبانی تازه به گوش مخاطبان برساند.