اما و اگرهای ساخت دوقلوی دیجیتال انسان

دانشمندان می‌گویند احتمالا تا ۱۰‌سال آینده ساخت همزاد دیجیتال انسان انجام می‌شود، اما درباره ابعاد مختلف این ماجرا بحث‌های جدی وجود دارد
حتما تا‌به‌حال برای شما اتفاق افتاده است که در جایی کسی شبیه به ‌خودتان را ملاقات کرده باشید. حالا تصور کنید که بتوانید همزادتان را بسازید، یک کپی دقیق از خودتان، اما در یک زندگی کاملا دیجیتال!