تاریخ مختصر آخرالزمان

کتاب «تاریخ مختصر آخرالزمان» نوشته «مارتا هیمل فارب» را سعید درودی به فارسی برگردانده و از سوی انتشارات نگاه به‌تازگی منتشر شده است. همیشه کتاب‌هایی با موضوع آخرالزمان جذاب بوده است. آخرالزمان که برخی‌ها آن را با قیامت یکی دانسته‌اند، از مهم‌ترین مضامین رمان‌ها، افسانه‌ها و خلاقیت‌های معاصر بشری برای تولید محتوا به‌شمار می‌رود.