گرینویچ/شیرجه در استخر شکلات

پنسیلوانیا: برای بسیاری از کودکان و حتی بزرگسال‌ها شیرجه زدن در استخر و مخزنی مملو از شکلات آرزویی است دست نیافتنی اما به لطف اشتباه دو نفر از کارکنان شرکت مارس ریگلی آمریکا آنها به این آرزوی دست نیافتنی دست یافتند؛ اما این پایان ماجرا نبود و سقوط غیرعمدی در این مخزن می‌توانست به قیمت جانشان تمام شود و به‌گفته نیروهای امدادی آنها در واقع جان سالم از این حادثه به در بردند.