نقل‌قول‌خبر/جعفر قادری، نماینده مجلس

بخش اعظمی از فسادها و رشد فزاینده مشکلات ناشی از ناکارآمدی فرایندهای قانونگذاری، خلأهای قانونی و به‌هم‌ریختگی قوانین و اجرای نادرست آن است.