12
دو شنبه 23 خرداد 1401
شماره 8518
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پرداختن به موضوع کار کودک؛ نیازمند همراهی چند بخشی

یادداشت
کودکان مهم‌ترین سرمایه‌های آینده یک کشور هستند و به همین دلیل رشد آنها در سلامت و امنیت نیز باید مهم‌ترین دغدغه همه افراد جامعه، از شهروندان تا مدیران و تصمیم‌گیران باشد.
ویژه
زمین بایر منطقه ۱۴ طی اقدام جهادی و با تلاش 80روزه به بوستانی سرسبز برای شهروندان مبدل شد.
شهردار منطقه ۲۲ از عملیات اجرایی تسطیح و پاکسازی زمین‌های رها شده در این محدوده غربی پایتخت به درخواست شهروندان و به‌منظور زیباسازی‌ سیما و منظر شهری خبر داد.

بفرمایید خیابان غذا!

با ایجاد یک معبر اجتماعی طولانی در غرب تهران، میان فضاهای گردشگری شرق و غرب و نقاط شمالی و جنوبی شهر تهران توازن برقرار شد
گزارش
بزرگ‌ترین خیابان غذا گذراجتماعی در غرب تهران افتتاح شد. این گذر اجتماعی در بخشی از خیابان بدرالزمان قریب در منطقه 9قرار دارد که با الگوبرداری از خیابان سی‌تیر و باب همایون طراحی و اجرا شده است.