نقل‌قول/ یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش

طرح سنجش از دهه ۷۰ و ۸۰ آغاز شده و به همان شکل اولیه‌اش ادامه یافته است. در راستای اجرای این طرح، در سال گذشته میزان دانش آموزان شناسایی شده دیرآموز کمتر از ۶ درصد بوده است.