بازار کم‌نوسان کولر

به‌گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی قیمت کولرهای آبی از تابستان گذشته تا امروز بین 4تا 5درصد افزایش داشته است
با رسیدن فصل گرما، بازار خرید و فروش کولر هم داغ می‌شود و آنهایی که قصد خرید دارند شروع به مقایسه کیفیت و البته برآورد قیمت‌ها می‌کنند.