عدد خبر/ 2

2 گله شامل ۱۴رأس گورخر ایرانی در پارک ملی کویر آزادانه زیست می‌کنند.