بابا زیاده، عمو و حاجی نه!

اگر در نخستین روزهای زمستان سری به خیابان میرزای‌شیرازی بزنید، پیاده‌روها و مغازه‌ها، جشن رنگ است و نور. درست در همین‌روزهاست که اصلی‌ترین محله ارمنی‌نشین تهران، مملو از عروسک‌های ریز و درشت بابانوئل می‌شود