نقد خبر/ ایراد دهک‌بندی و اقساط مسکن دولتی

خبر: از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن را برای دهک‌های یک تا 3خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 5درصد، دهک‌های ۴ و ۵ حوالی ۹درصد و برای سایر دهک‌های درآمدی 18درصد تعیین کند.