16
یکشنبه 19 دی 1400
شماره 8408
فرهنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پیش از نمایشگاه «انقلاب؛ پوشه س00وم»، 2نمایشگاه دیگر به نام‌های «ولیعصر؛ پوشه اول» و «شریعتی؛ پوشه دوم» در سال‌های 1397و 1398 برگزار شده بودند.
این روزها نمایشگاه گروهی عکس «انقلاب؛ پوشه سوم» در گالری آریا توجه دوستداران هنرهای تجسمی را به‌ خود جلب کرده است.

وقتی نسل جدید تاریخ می‌سازد

گزارشی از نمایشگاه عکس «انقلاب؛ پوشه سوم» در گالری آریا
نمایشگاه گروهی عکس «انقلاب؛ پوشه سوم»، پس از یک‌سال تأخیر به‌دلیل شرایطی که شیوع کرونا برای ایران و جهان رقم زده بود، دهم دی‌ماه در گالری آریا افتتاح شد و تا اول بهمن ادامه دارد.