خبر/ امکان بهره‌برداری از ۳۲ کیلومتر مسیر خط ۶ مترو

امکان بهره‌برداری پیوسته از ۳۲ کیلومتر مسیر خط ۶ مترو در سال ۱۴۰۱ درصورت تامین اعتبار وجود دارد. به گزارش همشهری، یکی از اولویت‌های شرکت مترو در دوره کنونی مدیریت شهری، تکمیل ایستگاه‌های باقیمانده خطوط ۶ و ۷ است و به این منظور اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، پیگیر موضوع مذکور هستند.