• چهار شنبه 25 تیر 1399
  • الأرْبِعَاء 24 ذی القعده 1441
  • 2020 Jul 15
دو شنبه 2 اردیبهشت 1398
کد مطلب : 53114
+
-

جزئیات مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

آیین‌نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال۹۸ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی، ابلاغ شد.
به گزارش فارس، هیأت وزیران در جلسه ۲۸فروردین به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- و بند«ج» تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
  ماده1- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال1398، 18درصد نسبت به سال۱۳۹۷ افزایش می‌یابد. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال۱۳۹۷ از مبلغ 4میلیون و 400هزار ریال کمتر نخواهد بود.
   ماده 2- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 15میلیون و 785هزار ریال و حداکثر حقوق آنان 7برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
  ماده3- در اجرای بند«ج» تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور، همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال۱۳۹۸ نسبت به حقوق سال۱۳۹۷، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد «۱۰۹» و «۱۱۰» قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- در سقف اعتبارات مندرج در بند یادشده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب 2هزار و 120ریال اعمال می‌شود.
*تبصره۱- جداول افزایش امتیازات؛ به‌نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از 25میلیون ریال است) بیشتر باشد که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه، ابلاغ خواهد شد.
*تبصره۲- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
  ماده۴- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیأت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال1398 بر اساس مفاد این تصویبنامه اقدام کنند.
بنابراین براساس ابلاغ این مصوبه حقوق بازنشستگان با حداقل افزایش ۴۴۰هزار تومانی خواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید