• یکشنبه 4 اسفند 1398
  • الأحَد 28 جمادی الثانی 1441
  • 2020 Feb 23
یکشنبه 28 مرداد 1397
کد مطلب : 27563
+
-

چک‌ برگشتی بیشتر شد

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در تیرماه سال‌جاری، ۹.۵میلیون فقره چک به ارزش 86.6هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شد که نسبت به ‌ماه قبل از نظر تعداد 4.4 و از نظر مبلغ 11.1درصد افزایش داشته اما همزمان، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی نیز به‌ترتیب 2 و 5.5درصد رشد کرده است. به گزارش همشهری، در‌ماه مورد گزارش ۳.۴ میلیون فقره چک معادل 36.3درصد کل چک‌های صادر شده به مبلغ 50هزار میلیارد تومان در استان تهران صادر شده و استان‌های اصفهان و خراسان رضوی نیز با سهم ۹.۴ و ۷.۷درصدی در رتبه‌های دوم و سوم در استفاده از چک قرار گرفته‌اند. در تیرماه سال‌جاری 34.7درصد از کل تعداد و 54درصد از کل مبلغ چک‌های برگشتی به استان تهران مربوط بوده است.

14درصد چک‌ها برگشت خورد

طبق گزارش بانک مرکزی در‌ماه گذشته ۱۴.۲درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۶.۴درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده که نسبت به ‌ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۲درصد و ۵.۵درصد افزایش نشان می‌دهد. در این‌ماه در استان تهران ۱۳.۶درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۳درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده است و در بین سایر استان‌های نیز بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به‌ترتیب به استان‌های لرستان (۲۳.۱درصد)، کردستان (۲۳درصد) و قم (۲۲.۳درصد) اختصاص یافته است. در تیرماه، استان‌های خوزستان (۱۲.۳درصد)، البرز (۱۲.۴درصد) و کرمانشاه (۱۲.۸درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در اسـتان را به‌خود اختصاص داده‌اند.

۹۶درصد حساب‌ها پر نبوده است

آمارها نشان می‌دهد در تیرماه ۱.۳میلیون فقره چک به ارزش 13.4هزار میلیارد تومان در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شـده است. درواقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در‌ماه مورد گزارش، در استان تهران ۴۵۱هزار فقره چک بـه ارزش ۷۲هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹درصد و از نظر ارزش ۹۳.۴درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.این خبر را به اشتراک بگذارید