19
جمعه 19 خرداد 1402
شماره 8794
روز هفتم 7
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی‌ارشد رشته تاریخ ایران است اما نامش به‌عنوان احیاکننده و تولیدکننده و مربی هنرهای منسوخ شده حصیربافی، کوب‌بافی، نی‌بافی، جیق‌بافی و نرمه جاروبافی به ثبت رسیده است.
روستاهای تهران خاستگاه دست‌سازه‌هایی هستند که برخی از آنها ثبت ملی شده

سبدسنگانی و قالی ورامین و یک بغل خاطره

پیش از اینکه تهران شکل امروزی‌اش را بگیرد، از چند محله و مجموعه روستاهایی تشکیل شده بود که هریک در دلش حال و هوای متفاوتی داشت و زنان و مردانش با مهارت‌های هنری متعدد روستایشان را در مقایسه با دیگری متمایز کرده بودند.