خبر های کوتاه /هالیوود علیه صهیونیسم

اهالی سینما در هالیوود به قتل شیرین ابوعاقله توسط رژیم صهیونیستی اعتراض کردند