نماد کتابفروشی محلی

«یکی از غصه‌های پدرم این بود که چرا کار کتابفروشی را انتخاب کرده است. گاهی من هم از خودم این سؤال را می‌پرسم، اما از طرفی فکر اینکه کاری فرهنگی انجام می‌دهم، مرا راضی نگه می‌دارد.»