ایجاد تغییر در مغز فضانوردان تازه‌کار

مغز فضانوردانی که اولین مأموریت بلندمدت فضایی خود را به پایان رسانده‌اند، با مغز فضانوردان باتجربه‌تر یا افرادی که اصلا به فضا نرفته‌اند تفاوت‌هایی دارد.