هیأت‌های دانشجویی در جامعه  امیدآفرینی کنند

مدیرکل فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در بیانیه گام دوم، 3مرحله، خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی‌ مورد توجه قرار گرفته است که تحقق آن ماموریتی خطیر برای نسل جوان کشور است.